LadyLines vädjan mot höjningen av momssatsen för motion  Läs mer

Gratis sommarträningsstipendier – ansökan öppnar 1.5

Motionscenterkedjorna LadyLine och EasyFit vill möta ungdomars orörlighet genom att erbjuda ut 1500 träningsstipendier åt 15–18-åringar.

Det har pratats mycket i media om ungdomars ökade orörlighet. Allt färre ungdomar, endast en fjärdedel av 15-åringarna, uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet. Våren 2023 beslöt vi på LadyLine och EasyFit att erbjuda ungdomar möjlighet att med så låg tröskel som möjligt ägna sig åt en motionshobby

I maj 2024 kommer LadyLine- och EasyFit-centren återigen att dela ut sommarträningsstipendier, med vilka ungdomar kan träna gratis hela sommaren, 1.6–15.8.2024.

"Vi ser fram emot kampanjen. Förra året fick vi in en stor mängd anmälningar och många ungdomar fick en start med sin motionshobby och tyckte att träningsstipendiet var en fantastisk sak." berättar marknadsföringschef Mirkka Järvi.

Riktat till dem som rör på sig minst

Intresset för gymträning har ökat bland ungdomar, men det är många som inte rör på sig alls. Kampanjen syftar till att få sådana ungdomar att träna, som annars inte skulle röra på sig och som inte har någon tidigare gymerfarenhet.

"Vi vill ge dessa ungdomar möjligheten att hitta glädjen i motion, och ett meningsfullt sätt att främja sitt eget välbefinnande." sammanfattar Mikko Nummenmaa, affärsverksamhetsdirektör för kedjorna.

Stöd till starten

Att komma igång kan vara svårt för vem som helst. För att stöda starten får ungdomarna inledande vägledning och ett valfritt gymprogram.

Förutom gymträning kan du på gymmet träna på flera olika sätt. Du kan bara gå på ett löpband, trampa på en motionscykel, ensam göra ett virtuellt träningspass i ett separat virtuellt utrymme – det finns alternativ!

Du behöver inte sluta röra på dig under semestern. Med hjälp av Online-träningsbiblioteket kan du köra ett träningspass t.ex. på bryggan.

Anmälan

Vi vill rikta stipendierna till dem som behöver dem mest. Stipendiet är inte tillgängligt för nuvarande och tidigare medlemmar på LadyLine. Anmälan sker via webbformuläret och stipendierna delas ut i anmälningsordning. Anmälan öppnar 1.5.2024 kl. 9:00 och stänger 24.5.2024 kl. 23:59.

Om centrets stipendieplatser har tagit slut, kommer det aktuella centret inte längre att finnas på formuläret.

Anmäl dig

Anmälan öppnar 1.5.2024

Ungdomar i åldern 15, 16, 17 och 18 år kan söka stipendium. Utnyttjande av träningsstipendiet kräver godkännande av avtalsvillkor. En målsmans underskrift krävs för de under 18 år.

Samexistens med ungdomarna

Nuvarande medlemmar kan bli oroliga för hur man ryms att träna på centret och hur samexistensen med ungdomarna lyckas. Det finns dock ingen anledning att oroa sig. Centrets regler och anvisningar kommer att gås igenom med ungdomarna under första besöket. Varje ungdom måste godkänna avtalsvillkoren och träningsstipendiet är kopplat till ett korrekt beteende i enlighet med avtalet. Efter ett gemensamt vägledningspass tränar ungdomarna under egna tider.

Vi hoppas att våra medlemmar förstår kampanjens goda syfte och välkomnar ungdomarna. Mer erfarna gymbesökare kan också vid behov hjälpa ungdomarna till exempel med utrustningen.

Ytterligare information ges av:

Mirkka Järvi
Marknadsföringschef, EasyFit- och LadyLine-kedjor
050 472 6654
mirkka@lli.fi

Mer information om företaget:

Det första motionsscentret för kvinnor grundades 1987 i Vasa. Idag finns det 11 LadyLine-motionscenter.

LLI är franchisegivare för EasyFit- och LadyLine-motionscentren. Kedjornas sammanlagda omsättning är ca. 15 miljoner euro. Nästan 500 personer arbetar på LLI samt EasyFit- och LadyLine-kedjorna.

Totalt får LLI mer än 70 000 personer att röra på sig varje månad och 200 000 månatliga gympass att genomföras. LLI:s mission är att möjliggöra en bättre kondition, hälsa och välbefinnande för människor.

LadyLine är ett motionscenter som stärker kvinnors välmående och valet för alla kvinnor som tar hand om sig själv. Hos oss tränar du mot dina egna mål i rytmen av ditt egna liv. Vårt mål är att verka för din lycka. Lyckligtvis finns. LadyLine.