Vasa - Ritz

Päivittäin 5–23 avainkortilla
Asiakaspalvelu avoinna
ma–to 10–19, pe–la 10–13

Beställ besökarpass

Ja, jag vill bekanta mig med LadyLine Ritz tjänster gratis 1 gång!

Med besökarpasset får du gratis bekanta dig med alla våra tjänster. Du får besökarpasset via returmeddelande till din e-postadress. Ifall du inte har fått besökarpasset bör du kontrollera om meddelandet har hamnat i skräppostmappen. Bland alla som beställt besökarpass senast 5.10.2019 lottar vi ut två stycken LadyLine Ritz Lifestyle-medlemskap (värde á 598,80 €). Vi meddelar vinnarna personligen.

Välkommen till LadyLine!

Åldersgräns 15 år. Endast för kunder som bekantar sig första gången med LadyLine. Besöket bör ske medan kundtjänsten är bemannad. Förmånen måste lösas in i kundtjänsten inom 14 dagar efter att du mottagit ditt besökarpass. Se centrets kundbetjäningstider här.