Bonus med S-Förmånskortet

Du får Bonus på den månatliga serviceavgiften; serviceavgiften ger dig tillgång till LadyLine-centrets samtliga motionstjänster. För att få Bonus måste du ingå ett serviceavtal på LadyLines webbutik eller hos LadyLine-centret, ifall centret inte ännu har en webbutik. Du betalar även start- och serviceavgiften. För att få Bonus måste serviceavgiften betalas senast på förfallodagen. Medlemsnumret som finns på S-Förmånskortet registreras via identifieringstjänsten för ägarkunder samtidigt som du ansluter dig som medlem. Ifall du blir medlem på plats registreras ditt medlemsnummer till LadyLines system. Serviceavgiften kan du betala månatligen eller i en enda rat, så får du Bonus direkt på hela summan. Avgifter som betalas före månadens 20:e dag registreras i regel som bonusinköp under den aktuella månaden, avgifter som betalas senare registreras som bonusinköp under nästa månad. Bonus beviljas inte vid betalning med Smartumsedlar eller -saldo som arbetsgivaren betalat.

Bonus får du från följande LadyLine-center:

  • Esbo - Knektbro
  • Idensalmi
  • Joensuu
  • Kotka
  • Kouvola
  • Björneborg
  • Borgå
  • Rovaniemi
  • Seinäjoki
  • Vasa - Ritz

Är du redan kund hos LadyLine?

Om du redan har ett serviceavtal, så kan du via en knapp "Olen olemassaoleva asiakas" i LadyLines webbutik gå till en identifieringstjänst för ägarkunder. Via tjänsten kan du identifiera dig som ägarkund med dina bankkoder och börja samla Bonus med månadsavgifterna till LadyLine.

Kunduppgifter och datasekretess

I LadyLine-motionscentrets avtalsvillkor ingår att du som kund hos LadyLine godkänner att dina personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs och att du ger ditt samtycke till att LadyLine lämnar ut dina personuppgifter till SOK för kontroll av ditt medlems-/kundnummer samt för att informera SOK om eurobeloppet på dina avgifter så att de bokförs som bonusinköp i S-gruppens kundägar- och kundregistret. På motsvarande sätt befullmäktigar du SOK att överlåta information om ett ändra medlems-/kundnummer till LadyLine samt eventuell uppgift om att du inte längre ingår i ett kundägarhushåll och därmed inte längre är berättigad till Bonus för dina motionsavgifter. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar är riktiga. LadyLine är inte skyldigt att i efterhand kompensera för utebliven Bonus på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter