Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Registerupprätthållare

Ab LL International Oy (1790020-8)
Solfvägen 218
65450 Solf

Kontaktperson i ärenden angående registret

Anne Autio
Hallonnäsgränd 4E, 00210 Helsingfors
050 387 7328

Registrets namn

LadyLine-kundregister (”Kundregistret”)

Grunden för registrets upprätthållande

LadyLine-motionscentra upprätthåller kundernas kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och annan information i anknytning till användningen av LadyLine-motionstjänster.

Registrets användningssyfte

Syftet med Kundregistrets personuppgifter är att sköta LadyLine-motionscentras kundrelationer och att erbjuda kunderna LadyLine-tjänster. Uppgifterna i kundregistret används vid fakturering av kunderna samt för distribuering av kundinformation och övrigt marknadsföringsmaterial.

Förutom ovan nämnda ändamål kan registerupprätthållaren använda Kundregistret för bolagets interna statistikföring och rapportering.

Registerupprätthållaren ska vid hanteringen av personuppgifter följa personuppgiftslagen.

Registrets innehåll

 • För- och efternamn
 • Gatu- och postadress
 • Födelsedatum och personbeteckning
 • Kön och ålder
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • S-bonuskortets nummer med kundens samtycke
 • Fotografi för identifiering av kunden
 • Övervakningskamera
 • Bild och videoinspelningar med kundens samtycke
 • Vårdnadshavarens, betalarens eller annan kontaktpersons kontaktuppgifter
 • Bankförbindelse samt övriga uppgifter som behövs för fakturering
 • Träningsbesök i motionscentra
 • Andra nödvändiga uppgifter

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i kundregistret samlas in av den registrerade själv när han eller hon blir medlem i LadyLine-motionscenter eller genom annan motsvarande saklig anknytning. Information fås därtill från bokföringsbyråer och inkassoföretag samt kredituppgiftsbolag.

Överlåtelse av information

Registerupprätthållaren överlåter till varje enskild LadyLine-företagare med vilken registerupprätthållaren har ett franchisingavtal den kundregisterinformation som berör det aktuella motionscentret. Registerupprätthållaren överlåter Kundregistrets innehåll till dem som ingår i LadyLine-kedjan: företagare, bokföringsbyråer och inkassoföretag, marknadsföringssamarbeten, ERP-systemets leverantör och upprätthållare samt andra underleverantörer och parter som producerar tillvalstjänster till LadyLine-motionstjänster.

Inga uppgifter överförs utanför EU eller EES.

Skyddande av registret

Användningen av registret sker i elektronisk kommunikationsmiljö som är skyddad med allmänt accepterade metoder som brandmurar och lösenord. För att kunna använda det elektroniska systemet måste man ha ett användar-id.