Itsensä vertailu - hyvä vai huono tapa?

23.11.2022 08:00

Tunnetko välillä vertailevasi itseäsi muihin ja heidän saavutuksiinsa? Meistä useimmat tekevät tätä tiedostamattaan, mutta miksi meidän olisi hyvä oppia tiedostamaan ja muokkaamaan käyttäytymistämme?

Itsensä vertailu - motivaattori vai hidaste?

Itsensä vertailu voi olla positiivista, jolloin vertailun kautta saamme lisää motivaatiota tekemiseemme. Tällöin ikään kuin ihailemme toista henkilöä ja heidän saavutuksiaan, mikä saa meidät etsimään keinoja, joilla päästä omiin tavoitteisiimme. Toisaalta, itsensä vertailu saattaa aiheuttaa riittämättömyyden tunteita, jolloin kadehdimme toisen ihmisen saavutuksia, emmekä pysty täysin keskittymään omiin tavoitteisiimme.

Kultaisena sääntönä voisimme ajatella, että kun pyrimme pitämään katseen omissa tavoitteissamme ja motivaation lähteissämme, pääsemme varmasti pitkälle. Kehitystä tapahtuu aina, mikäli sallimme sen tapahtua. Tämä pätee niin kuntosalilla, kuin muillakin elämän osa-alueilla. Loppujen lopuksi ainoa ihminen, jonka vuoksi meidän tulee kehittyä, on oma itsemme. Näin voimme jakaa omaa hyvinvointiamme myös muille. Alla on listattu kaksi yleistä itsensä vertailun muotoa. Tunnistatko oman käyttäytymisesi näistä?

1. Vertailemme itseämme muihin

On helppo vertailla omia saavutuksiaan tai piirteitään ympärillä oleviin ihmisiin – meistä jokainen tekee sitä joskus. Kun huomaat vertailevasi itseäsi muihin, muistuta itseäsi, mihin olet matkalla ja kuinka paljon olet saavuttanut tähän mennessä. Mieti, mitä voit tehdä tässä hetkessä päästäksesi omiin tavoitteisiisi. Ehkä pystyt käyttämään muiden menestystä motivoivana tekijänä. Jokainen on omalla polullaan ja usein näemmekin muista vain pienen kuvan, emmekä tiedä, kuinka paljon he ovat nähneet vaivaa saavutuksiensa eteen tai mitä he parhaillaan käyvät läpi.

2. Vertailemme tämän hetkistä minäämme vanhaan minäämme

Usein mielessämme palaamme siihen, mitä teimme tai pystyimme tekemään vuosia tai päiviä sitten. Tämä voi olla hyvin motivoivaa - tiedämme, että pystymme samaan ja olemme valmiit näkemään vaivaa tavoitteidemme eteen. Toisaalta tämä saattaa myös lannistaa, mikäli tunnemme riittämättömyyttä tämänhetkisen tilanteemme vuoksi. Tällöin meidän on muistutettava itseämme, että sillä, mikä oli ennen, ei tämänhetkisen tilanteen kannalta niinkään ole merkitystä. Vain tämä hetki merkitsee.

Muista, miksi teet, mitä teet, oli se sitten vaikkapa elämäntapamuutos tai uuden taidon oppiminen. Kirjoita vastaus itsellesi ylös ja palaa siihen päivinä, joina huomaat itsesi vertailun syövän motivaatiotasi. Meillä jokaisella on omat vahvuutemme ja, kun kehitämme heikkouksiamme, löydämme loputtoman mahdollisuuden kehittyä.

Lue myös nämä