Psyykkisen valmennuksen avulla huipputuloksiin

25.5.2022 08:00

Kirjoittanut: personal trainer & psyykkinen valmentaja Marika Ylilahti

Psyykkinen valmennus on urheilupiireissä tuttu termi, mutta tavallisen kuntoilijan korvaan uutta. Psyykkinen valmennus on ollut viime vuosina nousussa ja yhä useampi hyödyntää sitä. Myös sinä voit päästä psyykkisen valmennuksen avulla huipputuloksiin!

Mitä on psyykkinen valmennus ja ketä se palvelee?

Tiedät jo mahdollisesti, että fysiikkavalmennus ohjaa kehoasi optimaaliseen fyysiseen suoritukseen, mutta jotta me toimisimme saumattomasti myös silloin, kun kisajännitys tai uusi elämäntapamuutos on käsillä, käytämme tueksi tai pääasialliseksi valmennukseksi psyykkistä valmennusta.

Psyykkinen valmennus tuo mielen mukaan fyysiseen tekemiseen. Se motivoi, sitouttaa ja ohjaa toimintaasi kohti yksilöllisiä tavoitteitasi niin, että pääsi pysyy hommassa mukana. Jutussa säilyy punainen lanka, eikä mieli harhaile jääkaapille tai kädet tärise tosipaikan tullen. Se voi olla mielen ankkurointia tai keskittymistä omaan toimintaan silloin, kun todella haluat päästä tuloksiin.

Psyykkinen valmennus voi tukea myös työyhteisöjä. Sillä voidaan motivoida henkilöstöä huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja työkyvystään entistä paremmin, parantaa yhdessä työilmapiiriä, kartoittaa tapoja, jolla työssäjaksamista lisätään sekä kehittää työpaikan psykologista turvallisuutta eli luoda yhteisö, jossa uskalletaan puhua avoimesti haasteista ja omista tarpeista rakentavalla tavalla.

Myös urheilujoukkueet hyödyntävät paljon psyykkistä valmennusta. Sen tarkoitus on kehittää urheilujoukkueen yhteishenkeä ja taitoja kohti yhteisiä ja/tai yksilöllisiä tavoitteita ja siten vahvistaa joukkuetta niin fyysisesti kuin henkisesti mm. kestämään paineita ja säilyttämään toimintakykyä myös tiukassa pelitilanteessa.

Psyykkinen valmennus opettaa itsetuntemusta, omien tarpeiden ja halujen tuntemusta sekä itsensä hyväksymistä. Se kehittää pala palalta psyykkisiä taitojasi, kuten

  • vahvistaa kyvykkyyden tunnetta ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan
  • kykyä keskittyä olennaiseen ja säilyttää motivaatio
  • itsekontrollia
  • henkistä kovuutta
  • psykologista joustavuutta kohdata haasteita ja nousta ylös, kun olemme kaatuneet
  • kuinka säädellä omaa energiaa ja mielentilaa
  • sietää painetta
  • oppia ilmaisemaan tarpeitamme rakentavasti
  • kuinka lopulta päästä siihen huippusuoritustilaan, olipa tavoite sitten mikä tahansa, kuinka päästä maaliin voittajina, jos ei muiden, niin itsensä!

Psyykkisen valmennuksen asiakkaita voivat olla siis työyhteisöt, urheilujoukkueet, kilpaurheilijat, painonhallitsijat, jännittäjät tai ihan tavallinen ihminen, joka haluaa omaksua uuden elämäntavan ja haluaa siihen tukea ja varmemman tavan onnistua. Suurimmat muutokset tapahtuvat aina päämme sisällä!

Miksi minun kannattaisi ottaa psyykkistä valmennusta?

Jos olet aloittamassa isompaa elintapamuutosta tai haluat saada itsestäsi irti huippusuorituksen, olipa se sitten maraton tai muu kilpailusuoritus, tulet tarvitsemaan itsesi mukaan hommaan 100%. Puolivillaisella tavalla ei kannata lähteä soitellen sotaan, koska me emme pääse niihin tavoitteisiin kevyin askelin, tie huipulle on harvoin suora.

Elintapamuutoksen kokonaisvaltainen omaksuminen vie keskimäärin 18 kuukautta. Hyvin suunniteltu, on jo puoliksi tehty! Kun on asetettu lyhyen ja pitkän aikavälin tarkat tavoitteet ja tuloksiasi mitataan ennalta sovituin tavoin, on matkanteko selkeää. Tiedetään, milloin onnistutaan ja milloin on aika tehdä yhdessä korjausliikkeitä vaipumatta itsensä piiskaamiseen negatiivisin tavoin, vaan pystytään kohtaamaan haasteet positiivisin mielin. Opitaan itsereflektoimaan tapaamme toimia ja tuntemaan itsemme. Psyykkinen valmennus voi olla se keino, jolla tällä kertaa onnistut, etkä lannistu!

Miten psyykkinen valmennus etenee?

Varaa aika liikuntaneuvontaan kartoitukselle psyykkiselle valmentajalle ja kerro, että haluat psyykkistä valmennusta tai osana fysiikkavalmennusta tukemaan tavoitteitasi. Aluksi määritellään perusta valmennukselle alkuhaastattelussa, johon varataan hyvin aikaa.

Psyykkinen valmennus on aina luottamuksellinen suhde valmentajan ja valmennettavan välillä. Psyykkinen valmennus ei ole terapiaa. Määrittelemme tavoitteet ja tehtävät, joilla pääsemme matkaan, kohti tavoitettasi.

Psyykkinen valmennus on sukellus omaan itseensä, jotta voimme määritellä, kuka olemme ja miksi haluamme asioita, jotta osaamme asettaa oikeanlaiset tavoitteet ja oikeista syistä, jotta ne ovat merkityksellisiä meille itsellemme.

Tavoitteiden tulee olla yksilöllisiä, mitattavia, yksityiskohtaisia, toimintaan sidottuja, realistisia sekä aikaan sidottuja. Oma tavoitteesi määrittää paljon sitä, mihin ja miten matka etenee. Psyykkinen valmennus on aina yksilöllinen prosessi, johon sitoudutaan molemmin puolin. Älä siis enää mieti, vaan tee unelmistasi totta tänään!