Ikäystävällinen ympäristö liikuttaa

26.1.2022 08:00

Kirjoittajat: Johanna Huiko-Lahtinen, Geronomi AMK, Metropolia Ammattikorkeakoulu & Tanja Marjomaa, Geronomi AMK, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Monipuolisen liikunnan hyödyt eri-ikäisten ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on osoitettu useissa tutkimuksissa. Selvitimme, millainen liikuntakeskus innostaa liikkumaan, jotta aktiivinen fyysinen harjoittelu jatkuisi mahdollisimman pitkään myös ikävuosien karttuessa.

Viime vuosikymmeninä ikänormien merkitys on vähentynyt ja entistä useampi ikääntyvä haluaa elää omannäköistä elämää hyvinvoinnistaan huolehtien.

Ikääntyminen itsessään ei ole este fyysisen harjoittelun aloittamiselle ja siihen sitoutumiselle. Säännöllisellä ja tavoitteellisella harjoittelulla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia vielä hyvin iäkkäänäkin.

Eri liikuntamuotojen yhdisteleminen ja paikallaanolon välttäminen edistävät tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. Monipuolisella liikuntaharjoittelulla jokainen voi merkittävästi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa muun muassa fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueilla. Liikunta vähentää myös sairastavuuden ja muistihäiriöiden riskiä.

Tieto terveyden edistämisen keinoista lisää aktiivisuutta

Aiemmin omaksuttu liikunnallinen elämäntapa tukee liikunnan jatkumista myös ikääntyessä. Ajankohtainen tieto erilaisista mahdollisuuksista edistää omaa hyvinvointia innostaa liikkumaan suositusten mukaisesti ja auttaa tunnistamaan liikunnalla saavutettuja hyötyjä.

Eri liikuntamuotoja ja riittävästi vaihtelua sisältävä harjoittelu ylläpitää liikuntamotivaatiota. Perusteltu ja yksilöllisesti suunniteltu harjoitusohjelma lisää motivaatiota niin yksilövalmennuksissa kuin ryhmäliikunnassa. Esimerkiksi ryhmäliikuntatuntien ja kuntosaliharjoittelun yhdistäminen osaksi harjoittelusuunnitelmaa tekee harjoittelusta monipuolista ja innostavaa. Ryhmämuotoinen harjoittelu lisää myös sosiaalista vuorovaikutusta ja tarjoaa mahdollisuuden noudattaa liikkumisen suosituksia itselle mieluisalla tavalla.

Sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutuksen merkitys liikuntamotivaation ylläpitämiselle ilmenee monin tavoin. Useimmille on tärkeää, että he kokevat itsensä tervetulleeksi ja olonsa turvalliseksi liikuntakeskuksessa. Muut kanssaharjoittelijat ja ystävällinen ilmapiiri ovat mielialaa kohentavia tekijöitä. Etenkin iäkkäämmät harjoittelijat kaipaavat usein yhteisön kannustusta ja tukea harjoittelulleen. Hyvät käytöstavat kuten tervehtiminen ja ystävällinen hymy sekä ymmärtäväinen suhtautuminen muihin ihmisiin olivat asioita, joita arvostetaan.

Säännöllinen harjoittelu lisää hyvinvointia ja pitää mielen vireänä

Liikunnasta seuraava hyvän olon tunne kehollisena tai psyykkisenä kokemuksena on monille liikkeelle saava voima. Mielialan ja vireystilan paraneminen innostavat liikkumaan enemmän.

Moni kokee liikunnan hyödyt päivittäisessä elämässään. Säännöllinen liikuntaharjoittelu tukee fyysistä toimintakykyä, lisää hyvinvointia ja piristää mieltä. Se myös antaa vapauksia muun muassa ruokavalion suhteen, kun liikunta on tärkeä osa painonhallintaa. Liikkumisen hyödyt ovat monin tavoin mitattavissa peilin ja vaa’an lisäksi myös muun muassa verenpaineen ja rasva-arvojen osalta.

Harjoittelun edistymisen seuraaminen ja näkyvien tulosten saavuttaminen lisää siis mielenkiintoa harjoitteluun. Motivaation säilymistä voidaan tukea mittaamalla harjoittelun edistymistä ja siitä saatua hyötyä säännöllisesti esimerkiksi kuntotesteillä.

Liikuntaharrastustaan aloittelevat ikääntyvät harjoittelijat hyötyvät usein myös pitemmistä perehdyttämisjaksoista, jolloin liikuntakeskuksen runsas laite- ja palveluvalikoima tulevat tutuiksi ja harjoitteluun saa riittävää varmuutta. Aluksi harjoittelu voi tuntua haastavalta, mutta ohjaajien ja muiden harjoittelijoiden kannustus sekä rento ilmapiiri tekevät harjoittelusta myönteisen kokemuksen ja auttaa huomaamaan pienenkin edistymisen.

Aktiivinen elämäntapa tukee hyvää ikääntymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Harjoittelu liikuntakeskuksessa edistää fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä.

Kirjoitus perustuu opinnäytetyöhön:
Huiko-Lahtinen, Johanna & Marjomaa, Tanja 2021. Ikäystävällinen ympäristö. Liikuntakeskukset ikääntyvien ihmisten terveyttä edistämässä. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.